დურგალი

პროფესიული მომზადების პროგრამის სახელწოდება:      დურგალი

პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება დურგლის პროფესიის სფეროსთვის, რომელმაც იცის ხის  დამუშავებისთვის საჭირო დანადგარების, ხელსაწყოებისა და მასალის შერჩევა, ესკიზისა და ნახაზის შესრულება,    ესკიზის მიხედვით ხის ნაკეთობათა დამზადება და დამუშავება შრომის  უსაფრთხოების წესების დაცვით,  დაზიანებული ხის ნაკეთობის  შეკეთება.

სწავლის შედეგები:

 1. ხის კარისა და ფანჯრის დამზადება;
 2. კარ-ფანჯარაზე ფურნიტურისა და მინის დაყენება;
 3. კიბის საკონსტრუქტორო ნახაზის მონაცემებისა და მაჩვენებლის დამუშავება;
 4. კიბის დამზდება – მონტაჟი;
 5. ფიცრის იატაკის მოწყობა;
 6. ცალობრივი პარკეტის იატაკის მოწყობა;
 7. იატაკის მოწყობა პარკეტის ფარებით;
 8. ლამინირებული პანელებით (ფარებით) იატაკის მოწყობა
 9. ხის ნაკეთობის დაზიანებების დადგენა;
 10. ხის ნაკეთობის აღდგენითი სამუშაოების შესრულება;

საბაზო განათლება

 

სწავლის ხანგრძლივობა: 290 სთ.   14 კვირა.

 • ხის დამამუშავებელ დიდ და მცირე საწარმოებში;
 • ავეჯის მწარმოებელ სახელოსნოებში;
 • თვითდასაქმება.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო დაწესებულებებში. რეგისტრაციის დროს მსურველმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ასევე, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს ონლაინ შემდეგ ვებგვერდზე –  https://vet.emis.ge/#/registration