სიახლეები

კოლეჯი

  • არაფორმალური განათლების აღიარების არსისა და პროცედურების შესახებ

    რა არის არაფორმალური განათლება? არაფორმალური განათლება არის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის სისტემის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ფორმალური განათლების მიღმა „ცოდნისა და გაცნობიერების“, „უნარის“ ან/და „პასუხისმგებლობისა და ავტონომიურობის“ შეძენას. არაფორმალური განათლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში [...]

  • საგრანტო პროგრამა დევნილ კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

    “სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო”-ს დევნილთა და ეკომიგრანტთა ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამების სამმართველო ახორცილებს „დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების საგრანტო პროგრამას“. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დევნილს და ეკომიგრანტს, რომელიც ფლობს თვითდასაქმებად პროფესიას (ჩამონათვალი [...]

  • გამოცხადდა მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

    სსიპ კოლეჯი „იბერია“ აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე: ინფორმაციის ტექნოლოგია სწავლის ხანგრძლივობა-12 თვე ელექტროობა სწავლის ხანგრძლივობა-11 თვე ბუღალტრული აღრიცხვა სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე სარესტორნო საქმის სპეციალისტი სწავლის ხანგრძლივობა-17 თვე კომპიუტერული ქსელები და სისტემები სწავლის [...]

ყველა სიახლე