ადმინისტრაცია

დირექტორი:

 1. ირაკლი ავალიანიavaliani@unik.edu.ge

დირექტორის მოადგილე:

 1. ანა ცუცქირიძე – anatsutskirize@gmail.com

მთავარი ბუღალტერი:

 1. თამარა დვალიtamardvali61@gmail.com

ხარისხის მენეჯერი:

 1. დარეჯანი ლოსაბერიძეDarejanlosaberidze55@gmail.com

ხარისხის სპეციალისტი:

 1. ლალი ღამბარაშვილიgambarashvili@gmail.com

რეესტრის მწარმოებელი:

 1. იზა ქემოკლიძეizakemoklidze@gmail.com

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი:

 1. ბერიკა უშვერიძე – berikaushveridze@gmail.com

შესყიდვების სპეციალისტი

 1. გიგა ფახურიძეgigapaxuridze@gmail.com

ქსელის ადმინისტრატორი:

 1. იაზონი დანელიაiazondanelia@gmail.com

იურისტი:

 1. ლელა ჩხაბერიძეlelachkhaberidze@yahoo.com

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:

 1. ნინო ბაკურაძე- Ninobakuradze133@gmail.com

კარიერისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი:

 1. ფატმან ჯიქიძეfatijiqidze@gmail.com

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი:

 1. დავით ხელიძეdatoxelidze@gmail.com

ბაღდადის სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი:

 1. შორენა ჩუბინიძეiberiabagdati@gmail.com

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

 1. ნინო დარასელიაdaraselia76@gmail.com

ფინანსური მენეჯერი:

 1. მურმან კობახიძე- murmankobaxidze@gmail.com

საქმისმწარმოებელი:

 1. მაია გოგიძეMgogidze252@gmail.com

HR მენეჯერი:

 1. ნონა კაჭარავა -nonakacharavak@gmail.com

ლოჯისტიკი:

 1. რუსუდან ხაბულიანიKhabulianirusudan943@gmail.com

ბიბლიოთეკარ-არქივარიუსი:

 1. ლამარა ჯინჯიხაძეlamarajinjixadze@gmail.com

იურისტის მოვალეობის შემსრულებელი:

 1. ავთანდილი გელხვიიძეgelkhviidze@gmail.com