ადმინისტრაცია

1. ირაკლი ავალიანი- დირექტორი

2. ანა ცუცქირიძე-დირექტორის მოადგილე

3. დარეჯან ლოსაბერიძე-ხარისხის მენეჯერი

4. ფატმან ჯიქიძე-კარიერისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი

5. დავით ხელიძე-სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

6. მურმან კობახიძე-ფინანსური მენეჯერი

7. ნინო დარასელია-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

8. ნინო ბაკურაძე-საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

9. გიგა ფახურიძე- შესყიდვების სპეციალისტი

10. იზა ქემოკლიძე-რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

11. თამარა დვალი- მთავარი ბუღალტერი

12. ბერიკა უშვერიძე-მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი

13. მაია გოგიძე-საქმის მწარმოებელი

14. ნონა კაჭარავა- ადამიანური რესურსების მენეჯერი

15. ლელა ჩხაბერიძე-იურისტი

16. იაზონ დანელია-ქსელის ადმინისტრატორი

17. ლალი ღამბარაშვილი-ხარისხის მართვის სპეციალისტი

18. ლამარა ჯინჯიხაძე-ბიბლიოთეკარი

19. რუსუდან ხაბულიანი- ლოჯისტიკის ოპერატორი

ტექნიკური პერსონალი

1. იური ნემსწვერიძე- შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი

2. ვახტანგი გაბუნია- მძღოლი

3. მირზა ონიანი- სპორტის ინსტრუქტორი

4. მარინა ჯანაშია- მედდა

5. ქეთევან გოგბერაშვილი-დამლაგებელი

6. დალი ბაბუხადია-დამლაგებელი

7. ინდირა ხუბლავა-დამლაგებელი

8. იზა ხურციძე-დამლაგებელი

9. ჯულიეტა კვარაცხელია-დამლაგებელი

10. ჯონი მუსერიძე-დამხმარე პერსონალი

11. ტარიელი ხაჩიძე-დარაჯი

12. ნიკოლოზ ქართველიშვილი-დარაჯი

13. შაქრო კუბლაშვილი-დამხმარე პერსონალი

ბაღდათი

1. შორენა ჩუბინიძე-ბაღდათის ფილიალის კოორდინატორი

2. მაია ორმოცაძე-მედდა

3. მარინა გვალია-დამლაგებელი

4. ნინო შალამბერიძე-დამლაგებელი

5. პავლე ენდელაძე-დამხმარე პერსონალი

6. კონსტანტინე მაშანეიშვილი-დარაჯი

7. ავთანდილ მაშანეიშვილი-დარაჯი

8. ალექსანდრე ჭელიძე-დარაჯი

შტატგარეშე თანამშრომლები

1. თინათინ ლოსაბერიძე- პროგრამების კოორდინატორი

2. მანანა გვიშიანი-ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

3. თამარი მანაგაძე-ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

4. მაია კვარაცხელია-სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი

5. არჩილი სვანიძე-ტექნიკური ზედამხედველი(შტატგარეშე)

6. დავითულიანი დავითი-ჟესტური ენის თარჯიმანი

7. ასათიანი მარინა-ჟესტური ენის თარჯიმანი

8. ქართველიშვილი ნათია-სპეციალური ასისტენტი

9. შალამბერიძე გოგა-სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორიის კოორდინატორი