თმის შეჭრა შეღებვა

სასერთიფიკატო კურსის სახელწოდება:თმის შეჭრა  და შეღებვა

განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,იბერია“

მისამართი: ქ. ქუთაისი ანჯაფარიძის N61

ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო დონე: მე-3

 

პროგრამის მიზანი:

პროფესიული მომზადების  პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს მოკლე ვადიან პერიოდში ისეთი პროფესიული კადრის მომზადება, რომლებიც  ადგილობრივი შრომის ბაზრისთვის მოამზადებს კონკურენტუნარიან თმისა და სილამაზის სფეროს   ხარისხიან სპეციალისტებს, რომელთაც  შეეძლებათ მაღალი სტანდარტების დაცვით  მომხმარებელთა მომსახურება.

სწავლის შედეგები:

 

 1. თავის დაბანა
 2. თმის შეჭრა
 3. შეჭრილი თმისათვის საბოლოო ფორმის მიცემა
 4. წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება
 5. ძირითადი ფერების ფორმირება სუბსტრაქტული სქემით
 6. ფერების შერჩევა ოთხი სეზონის შესაბამისად
 7. პალიტრის წაკითხვა და საღებავების კლასიფიცირება
 8. შესაღებად საჭირო პროდუქციის შერჩევა
 9. შეღებვა სხვადასხვა საშუალების და ხერხების გამოყენებით
 10. ფერის შეცვლა გაღიავების გარეშე
 11. თმის გაღიავება
 12. თმის ნაწილობრივი შეღებვა (მელირება)
 13. მომხმარებელთან ერთად თმის სპა პროცედურის შერჩევა
 14. თმის სპა პროცედურის ჩატარება

საბაზო განათლება

სწავლის ხანგრძლივობა:  260საათი; 13 კვირა.

პროფესიული მომზადების  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ  კურსდამთავრებული მიიღებს  კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერთიფიკატს დანართით, რომელშიც  ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა უნარები.

პროფ. მომზადების პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები შეუწყობს ხელს კურსდამთავრ-ის დასაქმებას:

 

  • თმის სილამაზის სალონი
  • თვითდასაქმება.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო დაწესებულებებში. რეგისტრაციის დროს მსურველმა უნდა წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ასევე, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს ონლაინ შემდეგ ვებგვერდზე –  https://vet.emis.ge/#/registration