დღეს კოლეჯ “იბერიის” ბაზაზე ახალგაზრდული სივრცე გაიხსნა.

აღნიშნული სივრცის გახსნა განხორციელდა ახალგაზრდულ სააგენტოსა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან თანამშრომლობით. ახალგაზრდული სივრცეების კონცეფციის სწორად და მიზნობრივად დაიგეგმისთვის სააგენტომ პირველადი ტექნიკური აღჭურვილობა და ექსპერტული დახმარება გამოყო. სივრცე ფუნქციონირებას გაზაფხულიდან დაიწყებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქუთაისში ახალგაზრდული სივრცის არსებობა, ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის მნიშვნელოვან მიგნებას წარმოადგენს.

ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევას იხილავთ აქ:

http://bit.ly/3aARF01