სსიპ კოლეჯი „იბერია“ აცხადებს კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას შემდეგი შემადგენლობით:

ორი წევრი- დამსაქმებლის წარმომადგენელი
ერთი წევრი- ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი
ერთი წევრი- საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი
განცხადების მიღება წარმოებს მიმდინარე წლის 19 აპრილიდან 23 აპრილის ჩათვლით მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ განცხადება, პირადობის მოწმობა და რეზიუმე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: kolejiiberia@gmail.com