გიორგი ნოსელიძის წარმატების ისტორია

მე, გიორგი ნოსელიძემ   ქ.ქუთაისის № 40 საჯარო სკოლის დასრულების შემდეგ  ჩავაბარე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში- სამშენებლო ფაკულტეტზე. ცხოვრებისეულმა დაკვირვებამ და სხვა პროფესიულ განათლება მიღებულ სტუდენტთა წარჩინებამ გადამაწყვეტინა მიმეღო პროფესიული განათლება ,რის გამოც ჩავაბარე სსიპ კოლეჯში „იბერია” ,,ფილამწყობის“ სპეციალობის მოდულურ პროგრამაზე.  დღესდღეობით ვმუშაობ კოლეჯში  „სპექტრი“  მასწავლებლად.

კოლეჯში „იბერია“ მიღებული განათლება და პროფესიული დიპლომი  მიწყობს ხელს პროფესიულ წინსვლასა და წარმატებაში.