🔷სსიპ კოლეჯი „იბერია“ აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე:
✅ინფორმაციის ტექნოლოგია
სწავლის ხანგრძლივობა-12 თვე
✅ელექტროობა
სწავლის ხანგრძლივობა-11 თვე
✅ბუღალტრული აღრიცხვა
სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე
✅სარესტორნო საქმის სპეციალისტი
სწავლის ხანგრძლივობა-17 თვე
✅კომპიუტერული ქსელები და სისტემები
სწავლის ხანგრძლივობა -19 თვე.
✅კულინარიის ხელოვნება
სწავლის ხანგრძლივობა- 17 თვე
✅სამკერვალო წარმოება
სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე
✅თმის მომსახურება
სწავლის ხანგრძლივობა -11 თვე
✅ხის მხატვრული დამუშავება
სწავლის ხანგრძლივობა -17 თვე
✅სასტუმრო მომსახურება (ინტეგრირებული)
სწავლის ხანგრძლივობა -30 თვე
✅ვებ . ტექნოლოგიები
სწავლის ხანგრძლივობა- 17 თვე
✅შემდუღებელი
სწავლის ხანგრძლივობა-7 თვე
✅მეხილეობა -მეჩაიეობა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება /(დუალური)
სწავლის ხანგრძლივობა-24 თვე
🔷ბაღდათის ფილიალში:
✅ბუღალტრული აღრიცხვა
სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე
✅ელექტროობა
სწავლის ხანგრძლივობა-11თვე
✅სამკერვალო წარმოება
სწავლის ხანგრძლივობა-20 თვე
✅თმის მომსახურება
სწავლის ხანგრძლივობა-11- თვე
📅რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ შემდეგ ბმულებზე 2 მაისიდან 22 აგვისტომდე და გთხოვთ აირჩიოთ პროფესია :
დეტალურ ინფორმაციას პროგრამებისა და ჩარიცხვის შესახებ ჩვენს ვებ-გვერდზე იხილავთ: