მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ვებ გვერდის დიზაიანი?ბანერები

  • vet.emis.ge
  • mes.gov.ge
  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

ჩარიცხვის პროცედურა

მზარეული,კონდიტერი:

1.საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი,2.ბუნებისმეტყველება(ქიმია,ბიოლოგი)

კონსულტანტ-გამყიდველი:

1.საკაცელარიო უნარების ტესტი

2.ტესტი მათემატიკაში

ოფისის მენეჯერი,ბუღალტერი:

1.საკანცელარიო უნარების ტესტი

2.ტესტი მათემატიკაში

კომპიუტერული გრაფიკოსი,ინფორმაციული ტექნოლოგი:

1.საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.ტესტი უცხო ენაში

ელექტრიკოსი,ფილამწყობი,ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი,

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი,ძრავის შემკეთებელი,ავტომობილის ზეინკალი,

ზეინკალ-სანტექნიკოსი,დურგალი,სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი,

შემდუღებელი:

1.მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი 2.ტესტი მათემატიკაში

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,თმის სტილისტი:

1.სივრცითი უნარების ტესტი 2.ტესტი ხელოვნებაში

სასტუმრო საქმის მწარმოებელი:

1.საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი 2.ტესტი უცხო ენაში

რესტორნის სერვისმენეჯერი:

1.საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.ტესტი უცხო ენაში.

ქართული ენა და ლიტერატურა

მათემატიკა

უცხოური ენები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ფიზიკა

ქიმია

ბიოლოგია

მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

საკანცელარიო უნარების ტესტი

სივრცითი უნარების ტესტი

საბაზო ცოდნის შესამოწმებელი ტესტირეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტები:


  1. განცხადება
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი)
  3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი)
  4. დაბადების მოწმობა (ასლი)
  5. 2 ც ფოტოსურათი 3 X 4
მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი