მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ვებ გვერდის დიზაიანი?ბანერები

  • vet.emis.ge
  • mes.gov.ge
  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

სტუდენტები

ინფორმაცია სტუდენტების შესახებ

სწორად განსაზღვრული  პრიორიტეტული პროფესიების, სწავლების მაღალი ხარისხისა და სათანადო საკადრო პოლიტიკის შედეგად სტუდენტთა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზარდა: 2007 წელს პროფესიული სწავლების ცენტრში სწავლობდა 272 სტუდენტი, 2008 წელს – 488, 2009 წელს – 925,  2010 წელს – 1196 სტუდენტი, 2011 წელს პროფესიული კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღებულ იქნა 1301, 2012 წელს –  1457 სტუდენტი, 2013 წელს 1128 სტუდენტი, 2014 წელს 463 სტუდენტი, ამჟამად სწავლობს 830 სტუდენტი.2015 წელს 830 სტუდენტმა, 2016 წელს 621 სტუდენტმა. 2017 წელს 476 სტუდენტმა, 2018 წელს 446


ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა შესახებ

2008 წელს - 267 ადამიანმა წარმატებით დაამთავრა კოლეჯი, 2009 წელს – 547-მა, 2010 წელს – 889-მა, 2011 წელს კოლეჯი დაამთავრა 521 ადამიანმა, 2013 წელს კოლეჯი დაამთავრა 1128 სტუდენტმა, 2014 წელს კოლეჯი დაამთავრა 463-მა სტუდენტმა.2015 წელს -830,2016-621.2017-454, 2018-412


ინფორმაცია კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ 

კოლეჯის დასაქმებისა და თვითდასაქმების მაჩვენებელთა ინფორმაცია არსებობს  ბაზის სახით, რომელშიც შეტანილია ყველა სტუდენტის მონაცემი, რომელიც ჩაირიცხა კოლეჯში. დასაქმების მაჩვენებელი წლების მიხედვით არის შემდეგი: 2008 წელს 172 ადამიანი. 2009 წელს 354 ადამიანი. 2010 წელს - 478 ადამიანი. 2011 წელს - 305 ადამიანი. 2012-539 ადამიანი,2013-489ადამიანი,2014-521ადამიანი,2015-478ადამიანი,2016-572ადამიანი. 2017-298, 2018- 358

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი