მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
რეგისტრაცია

მენიუ

სიახლეების კალენდარი

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა ვებ გვერდის დიზაიანი?ბანერები

  • vet.emis.ge
  • mes.gov.ge
  • cisco
  • naec.ge

სტატისტიკა

კოლეჯის მისია და ხედვა

მისია

 კოლეჯი ,,იბერია'' წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში წამყვან პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლის მისიაა ინდივიდის პიროვნული, პროფესიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ყველასთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, კონკურენტუნარიანი პროფესიული განათლების მქონე კადრების მომზადება: აგრარული, საინჟინრო და მომსახურების სფეროში. საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება და შეთავსებადობა.

კოლეჯი ,,იბერია'' წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში წამყვან პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლის მისიაა ინდივიდის პიროვნული,
პროფესიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა,
პროფესიული განათლების ყველასთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა მთელი
ცხოვრების განმავლობაში, კონკურენტუნარიანი პროფესიული განათლების მქონე
კადრების მომზადება: აგრარული, საინჟინრო და მომსახურების სფეროში.
საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება და შეთავსებადო

 

                                                                                         

 

 

ღირებულებები       

კოლეჯი ,,იბერიას'' ღირებულებებია: გუნდური მუშაობა, ინოვაციებისკენ სწრაფვა, სამართლიანობის დაცვა; თანასწორობა და თანაბარი შესაძლებლობები; თანამშრომლობა; მაღალი აკადემიური კულტურა.

                                       

 

ხედვა

2025 წლისათვის კოლეჯი არის  კერძო და სახელმწიფო სექტორებისათვის მიმზიდველი პარტნიორი და მიმართულებების შესაბამისად აკმაყოფილებს  შრომის ბაზრის მოთხოვნას კვალიფიციურ სამუშაო ძალაზე.

მთავარი  ::  სტრუქტურა  ::  ჩვენს შესახებ  ::  სიახლეები  ::  პროგრამები  ::  კონტაქტი